Екип

Д-р Христо Христов

Завършил Ветеринарномедицински факултет към ТрУ – Ст. Загора през 1995г. Работи на смесена практика в системата на НВМС. От 1998г. като лицензиран частнопрактикуващ ветеринарен лекар. По време на своята практика е завършил специализация по „Епидемиология и профилактика на инфекциозните болести по животните”. Член на „БВС” (Български ветеринарен съюз ) – № 070021, член на “БАВЛДЖ” (Българска асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни) от нейното основание. Взел участие в четири конгреса на „WSAVA” (Световна организация за животни компаньони), в девет конгреса на „FECAVA” (Европейска организация за животни компаньони), в два конгреса на „NAVC” (Северно Американска ветеринарна конференция) и в десетки други международни и национални конгреси.

Д-р Евгения Николова

Завършила Ветеринарна медицина в Тракийски университет гр. Стара Загора през 2012 год. От 2014 год. работи във Ветеринарна клиника Севлиево. Член на БВС (Български ветеринарен съюз) № 070046. През 2015 год. е преминала курс по ултразвукова диагностика и електрохирургия. През март 2016 год. е взето участие в семинар, организиран от БВС и „Ветпром“ АД. През юни 2016 год. е завършила курс по ехография на дребните животни.

Стаж.Мартин Николов

Студент в Тракийския университет – Стара Загора, специалност Ветеринарна медицина, 6 курс. От 2014 год. е в екипа на д-р Христов.